Contact
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem nu contact op!

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Ik bewaar de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is, om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteer ik alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ik via mijn website verzamel, verstrek ik niet aan derden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden omgaan met persoonlijke informatie.

Cookies

Ik maak gebruik van Google Analytics-cookies. Analytics-cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, met als doel de kwaliteit en/of effectiviteit van mijn website te verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik heb mijn Google Analytics account zo ingesteld dat ik voldoe aan de AVG. De volgende maatregelen zijn genomen:

  • Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google ondertekend.
  • De IP-adressen van mijn website-bezoekers worden geanoimiseerd.
  • Verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google.